Vejstriben LongDot - Ingen støjgener, mere synlighed og sikkerhed

Mængden af klager over vejstriber, der ikke kan ses, hober sig op hos vejmyndighederne. I årevis har det været muligt at vælge mellem støjende og synlige vejstriber eller de almindelige flade vejstriber, som ikke støjer. Det store problem med de flade vejstriber er dog, at de i vådt føre virker som et spejl, der kaster bilisternes lygtelys ud i intetheden og efterlader føreren af bilen med under to sekunder til at orientere sig om vejforløbet.