Lager og Logistik - Vi skaber sikre rammer til varehåndtering med opstribning

Lager, logistik og industrivirksomheder har behov for ordentlig opstribning, når det handler om at skabe sikre forhold for de medarbejdere, som håndterer varer og i øvrigt bevæger sig rundt i lager- og logistikejendommene. Saferoad Services er landets førende firma i opstribning, der både giver overblik og adskillelse for gående og kørende trafik, og som også sørger for optimering pladsen på lageret.

Lager, logistik og industrivirksomheder har behov for ordentlig opstribning, når det handler om at skabe sikre forhold for de medarbejdere, som håndterer varer og i øvrigt bevæger sig rundt i lager- og logistikejendommene. Saferoad Services er landets førende firma i opstribning, der både giver overblik og adskillelse for gående og kørende trafik, og som også sørger for optimering pladsen på lageret.

Saferoad Services opstribninger benyttes dagligt af alle landets trafikanter. Både på motorvejene, hovedvejene, cykelstierne, i skolegården og i de efterhånden rigtig mange lager- og logistikejendomme, som betjener den voksende nethandel.

De fleste mennesker i Danmark ser vore afstribninger hver dag, dog uden at vide hvem, der står bag.

Om det er svingbaner, markering af vejbaner på motorvejen, kantlinjer der advarer bilisterne akustisk i vejsiden, markering af P-båse ved indkøbscentret, markering af pladser til elbiler ved ladestandere, cykelsti markeringer, fodgængerfelter eller hinkeruder i skolegården. Så er det med stor sandsynlighed Saferoad Services, som står bag både produktion og etablering af alle disse markeringer.

Saferoad Services arbejder for, at bilister, chauffører, cyklister, fodgængere og legende børn i skolegården bliver guidet på rette vej. Men Saferoad Services medarbejdere er også involveret, når det drejer sig om at optimere trafiksikkerheden på lagrer og logistikcentre over hele landet.

Opstribning vejleder lagermedarbejderen
Saferoad Services opstribning skaber et nemt og selvforklarende forløb så ingen er i tvivl om, hvor varerne skal placeres. Det handler om opstribning. Og selvom man ikke lægger mærke til striberne i hverdagen, er de ikke desto mindre utroligt vigtige for dem, de er beregnet til.

Kundernes medarbejdere og truckførere i lager og logistikvirksomheder siger at synlig opstribning øger sikkerheden. 

Vi løser opgaver i rigtig mange lager- og logistikejendomme. Det handler om at lave en simpel opstribning, som skaber overblik for både gående og kørende trafik og samtidig adskiller dem på sikker vis.

Hvis for eksempel en person åbner en dør og går ud på lageret, skal de kunne bevæge sig rundt uden at blive kørt ned af en truck. Derfor markeres zoner omkring ind- og udgange, så truckførerne ikke risikere at ramme en gående når de holder sig indenfor den synlige opstribning. Ydermere kan vi udføre piktogrammer og symboler der i både maling og termoplast, så man aldrig bliver i tvivl om hvilke baner de forskellige trafikanter hører til.

På samme måde opstriber Saferoad Services kritiske områder, så brandveje og flugtveje bliver hold fri for gods og at arbejdstilsynets regler herom bliver overholdt. Markeringerne på gulvene gør dermed trafikken både sikker og effektiv.

Alle kender hajtænder fra trafikken på gader og veje men for enden af et gangareal signalerer hajtænder helt klart, at fodgængere skal passe på krydsende trafik. Det kan vi understrege ved brug af for eksempel et piktogram der viser en truck.

Plads til flere paller
Opstribningen i lager- og logistikejendomme er en del af helheden i, hvordan lageret fungerer og udnyttes optimalt. Saferoad Services er vant til at håndtere præcis opmåling og inddeling af lagerpladsen, men inden det sker, gennemgås planerne for, hvordan gulvpladsen tænkes opdelt.

Vi har fokus på at opnå løsninger, der både markerer dedikerede områder på lageret og i modtagelses- og afsendelsesområderne, hvor vi har gode erfaringer med differentierede farver eller skraverede områder.

På samme måde som man optimerer parkeringsarealer, kan man optimere antallet af pallepladser, uden det går ud over manøvrepladsen til varehåndteringen med truck. Men til forskel fra parkeringspladsen kræver det viden om, hvordan truck med og uden gods bevæger sig rundt på lageret i forhold til, hvordan gods og lagerinventar er placeret.

Denne specialistviden er en del af DNA’et hos vore medarbejdere, og gennem kommunikation med kunden om aktiviteterne, sørger vi for den optimale løsning.

Fleksibel rangering af godset
Opstribningen i forsendelsesområdet er ekstra vigtig og kan medvirke til, at det bliver nemmere at sortere og rangere pallegods til mange destinationer. Dog skal der være plads til, at trucks og fodgængere kan bevæge sig sikkert rundt – så det er muligt at få fat i det klargjorte gods.

Hvis et logistikcentret har store forsendelser ensartede varer, full-loads, tages der selvfølgelig hensyn til at man kan tage køre- og gangarealer i brug, ved en differentieret logisk opstribning.

Under alle omstændigheder sørger Saferoad Services for at markere flugtveje så arbejdstilsynets regler overholdes. Samlet set effektiviseres og optimeres alle operationer på lageret, hvilket er en fleksibilitet, som mange kunder ønsker.

Nummerering og markering af godset
På samme måde kan Saferoad Services forsyne pallerækkerne med en nummerering i enderne, så truckførerne får præcist besked om, hvor de skal placere godset. Nummeret kan korrespondere med en palleplads i reolsystemet og derved kan der skabes en nem integration med eksisterende logistikværktøjer.

Dialogen om markering og opstribning er vigtig
Saferoad Services arbejde starter altid med en indledende dialog med kunderne. Uanset om det er et helt nyt lager eller et eksisterende der skal optimeres, som skal have ny opstribning, er det vigtigt, at man får overblik over arbejdsgange og lagerlayout.

Som Danmarks førende eksperter i både kørebaneafmærkning og opstribning af lagerhaller er Saferoad Services gode til at få de optimale ud af pladsen og samtidig skabe sikker arbejdsplads, samt en sikker og effektiv håndtering af varer og gods. Eurostar er også vant til at løse opgaverne hurtigt og inden for de udstukne deadlines. Desuden er Saferoad Services løsninger altid slidstærke striber.

Vores kunder tæller både lagre, logistikejendomme, detailkæder, indkøbscentre, bilhuse med værksteder og meget mere. Vi har en bred kontaktflade. Rigtig mange ved, hvem vi er, og flere og flere kommer til. Vores opstribning har stor betydning for optimale og effektive logistikprocesser, og for sikkerheden. Saferoad Services har mange års erfaring i samarbejde og dialog med arkitekter og rådgivende ingeniører.

  • Optimering af plads på lageret

  • Sikre forhold for medarbejdere

  • Lageret effektiviseres

  • Differentierede farver

  • Skraverede områder

Kontakt os for mere info
Johnny Damm
CSO - Sjælland & Øerne
Johnny Damm
+4542148313
Lars Thomasen
Salgschef - Syd & Nord Danmark
Lars Thomasen
+4542148306