Saferoad Services leverer professionel kørebaneafmærkning og vejmarkering

Saferoad Services er en af Danmarks førende virksomheder inden for kørebaneafmærkning, vejmarkering og markering af parkeringspladser. Vi har siden 2004 håndplukket fagligt dygtige medarbejdere på alle niveauer, så vi i dag har det stærkeste team inden for vores niche.

​Saferoad Services er en del af SAFEROAD-gruppen, med hvem vi har et fælles værdigrundlag:

Vi udviser omsorg for mennesker på farten, vores kunder, vores medarbejdere og miljøet.

Vi har en dynamisk virksomhedskultur, som sikrer, at vi konstant bevæger os fremad og stræber efter at være frontløber på vores markeder.

Integritet er det kompas, vi navigerer efter i alt, hvad vi gør. Vi er professionelle, pålidelige og ivrige efter at dele viden med hinanden og med det omgivende samfund.

Du finder mere information om SAFEROAD-gruppen og de tre værdier under Vision & Værdier.

Vi vil højne trafiksikkerheden
Saferoad Services vil give Danmark et løft i forhold til trafiksikkerhed gennem udbedring og vedligeholdelse af det danske vejnet. Vi sikrer, at vores kunder får de bedst tænkelige løsninger inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Et samarbejde med Saferoad Services er således en garanti for høj kvalitet og for, at vores kunder får mest mulig trafiksikkerhed for pengene. 

​Vi holder et højt serviceniveau
Saferoad Services lægger vægt på at holde et højt serviceniveau. Med vores viden og erfaring gør vi håndtering af kørebaneafmærkning og vejmarkering lettere både administrativt og i udførelsen hos alle vores kunder. Vi ved, at forskellige kunder har forskellige behov, og vi har derfor tilpasset vore styringsværktøjer til enhver tænkelig situation. Fra opstribning af parkeringspladser til kørebaneafmærkning og vejmarkering af nyanlagte motorveje.